Březnový bazárek na salaši/ DUHA ČOLCI ČERNČICE


I letos se maminky malých Čolků z přírodovědného kroužku pustily do zorganizování dobročinného bazárku oblečení a prodejního bazárku všeho možného na základně Čolků – přírodní ukázkové zahradě v Černčicích. Cílem dobročinného bazárku je nejen možnost ulevit vlastnímu šatníku od věcí, které už jen zabírají místo, ale je nám třeba líto vyhodit ho do šatního kontejneru. Za symbolickou částku 10 a 20 korun jste si pro sebe i děti mohli nakoupit nové modely. A vzhledem k tomu, že Čolci jsou nejen propřírodní, ale také tvořiví, nabídli tento rok na prodej vyrobená mýdla s bylinkami ze zahrady, voskované ubrousky na svačinu či dekorační plstěná vajíčka z vlastnoručně zpracované ovčí vlny.

výrobky Čolků – vajíčka z ručně barvené a česané ovčí vlny vyrobené technikou suchého plstění, voskovaný ubrousek na svačinu a mýdla s bylinkami ze zahrady

Loni se z utržených penízků nakoupil výtvarný materiál pro děti a ptačí budky (celkem jsme utržili 5000,- Kč). Letos se malí Čolci kolektivně rozhodli celou částku věnovat záchranné stanici pro handicapovaná zvířata JARO v Jaroměři (www.jarojaromer.cz). K myšlence podpory záchranné stanice se také připojila MŠ z Vrchovin a k prodeji nabídla několik vlastních výrobků pro radost. Nyní už víme, že částka bude podobná jako minulý rok. Dekorace a drobnosti, které vyrobily děti jsou k zakoupení až do Velikonoc.
A jaká je další cesta věcí, které se neprodají? Věci z prodejního bazárku si zase odnesou sví majitelé domů. Oblečení z dobročinného bazárku si převezmou neziskové organizace, které se věnují ohroženým rodinám a dětem. To nejmenší bude věnováno do porodnice v Rychnově nad Kněžnou.


Děkujeme všem, kdo jste věnovali, přišli se podívat, nakoupili … Věříme, že radost je a bude na všech stranách. A až budete zase třeba v srpnu třídit šatníky, můžete některé kousky schovat na bazárek „Podzim/zima“.

Monika Richterová, maminka dobrovolnice

Na jedno dopoledne archeologem

Ve středu 22. února 2023 proběhly další archeologické povrchové sběry na nalezišti Pod Černčicemi. Opět dorazili archeologové Lída Němcová a Petr Čechák z Muzea východních Čech v Hradci Králové a opět se zapojili především děti. Archeologové jim krátce předvedli, co přesně mají hledat a potom se už celá skupina vypravila na pole. Podmínky byly tentokrát zcela ideální: zorané pole a déšť předchozí noc. Díky tomu se v podstatě ihned podařilo objevit první nálezy a rychle přibývaly další. Během necelé hodinky sběrů tak děti nasbíraly přes třicítku archeologických artefaktů tvořených keramikou a kamenným pazourkovými nástroji. Dětem se dařilo nacházet i skutečně nejmenší kousíčky keramiky či pazourků, však také (co do rozměrů) nejmenší nalezený artefakt neměří ani dva centimetry.

Kromě vlastní sběračské činnosti archeologové dětem ukázali i to, jakým způsobem se v hradeckém muzeu takovéto nálezy v terénu prvotně evidují a co se s nimi děje poté, co se dostanou do muzea. Na základně Čolků, kam se celá skupina po sběrech přesunula, se ze všech objevů vytvořila mini výstavka a děti se o každém jimi nalezeném kousku keramiky či pazourku něco málo dozvěděly. A že se tentokrát jednalo o skutečně zajímavé objevy! Keramické kousky časově spadají do pravěku i středověku, přičemž ty úplně nejstarší, pochází z doby, kdy Pod Černčicemi stála vesnice prvních zemědělců tzv. kultury s vypíchanou keramikou, jsou tedy staré asi 6500 let. Některé střepy byly zdobené. Jeden z fragmentů nesl výzdobu drobným kulatým kolkem a lze ho s největší pravděpodobností datovat do doby římské, zlomek rovného okraje misky s tenkými rytými liniemi lze naopak zařadit nejspíše do středověku.

Možná ještě zajímavější byly ale kamenné artefakty. Malá část jich opět náležela prvním zemědělcům a řeč je tak o neolitu. Většina objevů je ale ještě mnohem starší a má svůj původ v paleolitické kultuře zvané gravettien – právě té, jejíž tábořiště v těchto místech je prozatím tím nejbohatším v celých východních Čechách. Stáří těchto artefaktů je přes 20 tisíc let. Kromě různých odštěpků, které v dané době vznikaly jako odpad při výrobě, se dětem podařilo nalézt i několik nástrojů! Děti tak coby úspěšní archeologové nalezly tzv. rydlo, čepel nožíku nebo třeba hrot oštěpu!

Že se jedná o úžasné nálezy potvrzuje i jejich budoucí osud. Archeologové je s sebou odvezli do hradeckého muzea, kde budou umyty a zaevidovány. Hned poté se ale ty nejlepší z nich dostanou rovnou do výstav. Některé budou představeny od 1. dubna na výstavce, která představuje činnost spolupracovníků hradeckého muzea. Část kamenných artefaktů zase bude zařazena do momentálně probíhající výstavy „Měnící se svět: poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách“, kde již nyní tvoří objevy z Černčic samostatnou vitrínu.

Další význam objevů z 22. února spočívá v jejich spojení s předešlými nálezy na lokalitě. Díky dvojici povrchových sběrů z letošního února a také 1. října 2022 se o poloze Pod Černčicemi dá z pohledu pravěkého osídlení ledacos vyčíst. Ze skutečnosti, že při obou akcích, probíhajících na různých částech lokality, byla nalezena keramika již jmenované kultury s vypíchanou keramikou, lze odvozovat rozsah původního osídlení. Osada, či možná spíše osady, těchto neolitických zemědělců se tak zřejmě nacházely na širokém prostoru celého pole. Oproti tomu kamenné artefakty gravettských lovců se opakovaně daří nacházet pouze na menším prostoru poblíž zastřešené lavičky a křižovatky na Dolsko. Tábořiště těchto lidí se tak muselo rozkládat na menší ploše a není zcela vyloučeno, že jeho „centrum“ leželo právě pod onou křižovatkou.

Práce v laboratoři

Oba „veřejné“ povrchové sběry, které prozatím v Černčicích proběhly měly vyjma nezpochybnitelného archeologického významu, ještě smysl z hlediska zapojení veřejnosti. Děti i dospělí získali nejenom možnost zapojit se do archeologického bádání (protože bez nadsázky přesně takto se tato činnost nazývá), ale všichni účastníci se dozvěděli i mnoho z nejdávnější historie vlastní obce a výrazně přispěli k jejímu poznání.

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., Mgr. Ludmila Němcová

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

NA JEDNO DOPOLEDNE ARCHEOLOGEM

Jedna rychlopozvánka od pana doktora Čecháka (muzeum HK) na prázdninovou středu 22.2.2023 Kdopak se k nám přidá? 🙃😉 Přihlášení na tel. 608 205 934 (Markéta Poláčková)

DUHA ČOLCI ČERNČICE-OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022

Letošní rok byl pro Čolky plný nových zážitků a zkušeností. Přihlásili jsme se do výzvy, kterou MŠMT vypsalo pro osvědčené organizace, které dlouhodobě pracují s dětmi a mládeží. V průběhu roku jsme v rámci výzvy a specifických aktivit přivítali více jak 150 dětských návštěvníků se sociálním a zdravotním znevýhodněním. Také se k nám vypravily děti z 5 škol a 3 školek. Naše místní školka jako každý rok dokonce dvakrát 🙂 Krásné setkání bylo se seniory z Domovinky i se seniory z Prahy (Dílny tvořivosti, o.p.s.). V našem zázemí – přírodní ukázkové zahradě „U Lánské cesty“ v Černčicích jsme pro návštěvníky připravili povídání o přírodních zahradách, volně žijících i hospodářských zvířatech, také jsme se společně trochu učili, mazlili oslíka Arnošta a morčata, jedli jedlé plevele, pekli sušenky, prali a česali vlnu, a hlavně trávili čas venku v rozkvetlé zahradě plné včel, čmeláků a motýlů. Každé setkání (nejenom pro nás vedoucí) bylo potvrzením, jak velký smysl má být s dětmi ale i dospělými venku v přírodě, ať už v rámci výuky nebo praktických činností všedních dní. Terapeutické působení přírodní zahrady bylo obrovským přínosem a bonusem navíc při každém takovém setkání.   

Městské středisko sociálních služeb Oáza

ZŠ a MŠ speciální NONA, Nové Město nad Metují

Přírodovědný kroužek Čolci

Již osmým rokem pokračuje středeční kroužek dětského přírodovědného oddílu Čolci. Letošní rok vede děti Markéta Pavlová a pravidelně jí pomáhají dobrovolníci z řad rodičů. Děti mají na zahradě na starost péči o zakrslé slepičky, králíčky a morčata. Na podzim společně tvořili z přírodnin, byli na houbách, vyprávěli a poznávali stromy i keře. Proběhla i naše již tradiční slavnost podzimu – dýňování se stezkou odvahy. Jedno setkání bylo věnované jabloním. Děti chutnaly, poznávaly jablka různých odrůd a barev a moštovali jsme – a to všechno díky bezvadným rodičům malých Čolků, kteří nám půjčili lis a drtičku a díky místním babičkám a dědům, od kterých jsme jablka dostali. Společně se Čolci naučili, jak se sází stromky, na mezi u zahrady sadili jeřáb a klokoč a na zahradě připravili zimní úkryt pro ježky. V prosinci nás čeká ještě krásné divadlo „O Čertovi“, které nám přiveze paní Fenyklová s jejím Knihadýlkem, vyrábění svícínků, mýdel a tradiční Vánoce pro zvířátka.

Kromě specifických aktivit a pravidelné činnosti byli Čolci velmi aktivní i v péči o naše okolí. V rámci každoroční dobrovolnické akce Ukliďme Česko si nás všiml i Náchodský deník. Organizujeme brigádu ve stromořadí v rámci projektu České rady dětí a mládeže 72 hodin a na jaře maminky malých Čolků zorganizovaly dobročinný bazárek. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, pomocníkům a lidem, kteří nás podporují. V neposlední řadě děkujeme za podporu našemu mateřskému sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi – DUHA, dále pak MŠMT, Spolku přátek Černčic a obci Černčice.

Přejeme všem hodně pohody a v roce 2023 spoustu nových zážitků a objevů.

Mgr. Markéta Poláčková, předseda spolku DUHA Čolci Černčice

BRIGÁDA VE STROMOŘADÍ

V sobotu 15. října se v rámci projektu 72 hodin opět sešli dobrovolníci, kteří pečují o novou výsadbu starých odrůd ovocných stromků a původních druhů keřů podél polní cesty za okály. Bylo třeba opravit a doplnit latě a oplocenky, vyplet okolí stromků a pohrabat posekanou trávu. Některé jeřáby již natolik vyrostly, že potřebovaly nové kůly. Některé kůly a jedna třešeň byly poškozeny těžkou technikou, která se zde pohybuje. Potřebné nářadí si lidé přinesli s sebou, na úhradě materiálu se podílela naše obec. Vše se během dopoledne stihlo i když nám počasí vůbec nepřálo, dobrovolníci odvedli velký kus práce, a ještě zbyl čas na občerstvení. Vřelé poděkování patří stálým i novým dobrovolníkům z řad členů Spolku přátel Černčic i dětí z přírodovědného kroužku Duha Čolci Černčice, jejich rodičů a vedoucích.


Vlasta Kobulská