Program rozvoje obce 2019 – 2029

Zajímá vás jakým směrem by se naše obec měla ubírat? V roce 2019 jsme zpracovali strategický plán rozvoje obce, stihli jsme jej schválit ještě před rezignací obecních zastupitelů v roce 2019. Díky tomu jsme mohli požádat o dotaci na opravu místní prodejny z Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje. Žádali jsme sami, v provizoriu nebylo možné podepisovat smlouvy, i přesto dotace dopadla ve výši 1 050 000,- Kč a významnou měrou přispěla k realizaci této akce.

Tento rozvojový dokument je také povinnou přílohou všech žádostí na MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj), kde se nyní snaží současné vedení obce získat prostředky na opravu místní školky (v roce 2021 s žádostí neuspěli, v roce 2020 jsme kvůli podaným rezignacím žádat nemohli). Součástí programu bylo i dotazníkové šetření v obci a jeho vyhodnocení. Program rozvoje obce jsme zpracovali svépomocí, bez účasti externí firmy. Každý rok by mělo obecní zastupitelstvo schválit Akční plán na aktuální rok, což se bohužel za současného vedení obce od roku 2020 neděje.

Celý program rozvoje obce ZDE.

Markéta Poláčková