DUHA ČOLCI ČERNČICE

Přírodovědný oddíl Čolci Černčice je jedním z článků DUHY – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. Zabývá se organizováním mimoškolní činnosti dětí a mládeže. Vznikl na podzim roku 2015.

Náplň činnosti oddílu stojí na principech zážitkové pedagogiky. Dětem nabízí pestrou paletu volnočasových aktivit, zejména se orientujeme na ochranu přírody. Scházíme se v ukázkové přírodní zahradě a nejvíce času trávíme venku, nedaleko je salaš, pastva a stádo ovcí. Pozorujeme motýly a brouky na květnaté louce a jezírko plné vážek a žab. Každé setkání během zimy také doplňujeme krmítka pro ptáky. Budujeme příbytky pro včelky samotářky, čmeláky, ježky, ještěrky, ropuchy a netopýry. Nechybí dobrovolnické aktivity v rámci projektu České rady dětí a mládeže 72 hodin a Ukliďme Česko.

Baví tě být v přírodě? Pozorovat ji, chránit a dozvídat se nové věci? Je ti od 5 do 15 let? Přidej se k nám! Pravidelná setkání budou od září opět každou středu odpoledne v Přírodní ukázkové zahradě v Černčicích.

MÍSTO SETKÁVÁNÍ: ukázková přírodní zahrada „U Lánské cesty“

Chceš se k nám přidat? Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Poláčková, e-mail: polacma@gmail.com

V roce 2018 jsme vydali dvě čísla časopisu – Čolkovin, od roku 2019 dostáváme možnost přispívat do znovuobnoveného obecního zpravodaje. 

Na podzim 2018 jsme byli na exkurzi v Ptačím parku Josefovské louky, kde právě natáčela Česká televize. 

V roce 2019 o nás napsali i v časopise Archa. Časopis vydává ČRDM, zabývá se výchovou a využitím volného času dětí a mládežeARCHA 4/2019