DUHA ČOLCI ČERNČICE

Přírodovědný oddíl Čolci Černčice je jedním z článků DUHY – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. Zabývá se organizováním mimoškolní činnosti dětí a mládeže. Vznikl na podzim roku 2015.

Náplň činnosti oddílu stojí na principech zážitkové pedagogiky. Dětem nabízí pestrou paletu volnočasových aktivit, zejména se orientujeme na ochranu přírody a pobyt v přírodě. Scházíme se u nás na louce za domem, nejvíce času trávíme venku, nedaleko je salaš, pastva a stádo ovcí. Pozorujeme motýly a brouky na květnaté louce a jezírko plné vážek a žab. Každé setkání během zimy také doplňujeme krmítka pro ptáky. Budujeme příbytky pro včelky samotářky, čmeláky, ježky, ještěrky, ropuchy a mnohé další. Nechybí dobrovolnické aktivity.

Baví tě být v přírodě? Pozorovat ji, chránit a dozvídat se nové věci? Je ti od 4 do 15 let? Přidej se k nám! Pravidelná setkání budou od září opět každou středu v Přírodní ukázkové zahradě v Černčicích. Menší děti od 15 do 16 hodin, starší pak od 16 do 17 hodin. První setkání PO PRÁZDNINÁCH je 1. září 2021.

MÍSTO SETKÁVÁNÍ: ukázková přírodní zahrada „U Lánské cesty“

Chceš se k nám přidat? Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Poláčková, e-mail: polacma@gmail.com

V roce 2018 jsme vydali dvě čísla časopisu – Čolkovin, od roku 2019 dostáváme možnost přispívat do znovuobnoveného obecního zpravodaje. 

Na podzim 2018 jsme byli na exkurzi v Ptačím parku Josefovské louky, kde právě natáčela Česká televize. 

V roce 2019 o nás napsali i v časopise Archa. Časopis vydává ČRDM, zabývá se výchovou a využitím volného času dětí a mládežeARCHA 4/2019