VÝLET DO MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

V květnu letošního roku jsme uspořádali výlet autobusem do Hradce Králové. Přijali jsme pozvání na výstavu „Měnící se svět“, poslední lovci a první zemědělci ve Východních Čechách. Archeologická výstava přibližuje zhruba 5 tisíc let trvající období končící éry lovců a sběračů a začínající epochy zemědělců v našem regionu a odpovídá například na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu, nebo co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci. Mgr. Petr Čechák, PhDr. nás provázel celou výstavou a poutavě vyprávěl o různých nálezech, které jsme na výstavě mohli vidět. Výstava byla také obohacena o nálezy z oblasti „Pod Černčicemi“, které v naší vesnici našly děti (Duha Čolci) při povrchových sběrech v únoru 2023.

Výlet byl zakončen v muzejní cukrárně, kde si každý mohl dát občerstvení v podobě kávy, čaje a cukrovinek podle chuti.

Akce se konala za finanční podpory obce, která hradila dopravu autobusem, moc děkujeme.

Jaroslava Jelenová