PROJEKT ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE 72 HODIN

DUHA ČOLCI ČERNČICE

I v letošním roce jsme se s Čolky tradičně zapojili do projektu 72 hodin, který pořádá ČRDM. Má za cíl během tří dnů udělat dobrou věc pro své blízké okolí, zapojit co nejvíce mladých lidí, naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Důležitou součástí je také posílení vztahů v místních komunitách a vytvoření hodnot a zajímavých podnětů pro smysluplné trávení volného času. Projekty se mohou zaměřit na ochranu přírody, pomoc potřebným nebo na vylepšení svého okolí. My jsme pro letošní rok zvolili brigádu ve stromořadí za okály. Společně jsme v pátek 15. října vysadili tři třešně, opravili oplocenky a připravili stromky i keře na zimu. Mockrát děkujeme všem malým i velkým pomocníkům.

Markéta Poláčková a Markéta Pavlová, vedoucí oddílu DUHA Čolci

Stromořadí pro budoucí generace – co je nového?

Loni na podzim vysázené stromky a keře nám v letošním roce dělají velkou radost. Až na tři třešně, které podlehly moniliové spále (letošní chladné a vlhké jaro postihla mnoho třešní, višní a meruněk i na našich zahrádkách), jsou všechny stromky ve výborné kondici a na jeřábech se dokonce objevily i první plody. Na vysetou louku se chodí pást zvěř, zahlédli jsme i srnu s kolouškem.

Srna s kolouškem.

Přestože se někomu na první pohled mohlo zdát, že tráva a plevel v okolí stromků a keřů jsou příliš vysoké, pomohly udržet v zemi vláhu a nebylo tak po celé léto třeba zalévat. Mírný přísušek dřevinám rozhodně neškodí, naopak jim pomáhá hlouběji zakořenit a lépe si tak zvykají na život ve volné krajině.

Druhé sečení jsme proto plánovali až na konec srpna. Vyrašil i slibovaný plevel, který se v prvních letech zakládání nového lučního porostu objevuje, ale ten postupem času vymizí a zůstane travnatá kvetoucí louka. Nyní nám však pomáhá chránit půdu před erozí, zadržuje vodu a poskytuje útočiště hmyzu, který se na dřívější polní pustině postupně zabydluje.

Místo však již nyní zve k příjemnému odpočinku, je hojně využíváno k procházkám, potkáváme zde i školku a školní družinu.
V polovině října plánujeme brigádu na opravu oplocenek a dosazení nových třešní. Všichni zájemci, kteří by se chtěli připojit k péči o stromořadí a udělat tak něco pro sebe, své okolí i pro přírodu, jsou vítáni. Dobrovolníkům, kteří již nyní pomáhají s údržbou nebo o místo pečují, mnohdy i zcela anonymně sami od sebe, touto cestou velice děkujeme.

Bc. Vlasta Kobulská

Květnatý pás kolem stromků v létě 2021.

Stromořadí, informační panel a nové lavičky

Jak už název napovídá, v novém stromořadí se stále něco děje. Nejenom, že se všechny stromky a keře díky péči a příhodnému počasí krásně přijaly a rostou, máme tu i nový infopanel a lavičky.

Nový infopanel z truhlářské dílny pana Škody ze Sendraže.

Kdybyste u vás v obci o něčem podobném uvažovali, dovolíme si zde malou reklamu. Modřínový infopanel vyrobil pan Škoda ze Sendraže, perfektní spolupráce byla i se šikovným mladým grafikem Vojtou Kratěnou. Naše obec činnost spolku podpořila proplacením faktury za infopanel ve výši 14.500,- Kč a prken na lavičky za 8 000,-Kč.

Staronové lavičky vybízejí k odpočinku a zastavení se.

Vyřazenou betonovou konstrukci na lavičky jsme našli na obecním dvoře. Ometli jsme pavučiny a mech, objednali modřínová prkna, natřeli je a svépomocí umístili staronové lavičky a infopanel podél polní cesty. Opět se práce neobešly bez bagru, lopat a mužské síly. Jelikož je náš okrašlovací spolek spíše doménou žen, poprosili jsme o pomoc s umístěním i šikovné muže. Na jaře se spolek také postaral o obsečení stromků a keřů.

V květnu spolek zabezpečil osečení kolem stromků a keřů.
Pomoc při výkopu děr na lavičky v podobě těžké techniky a dozoru našeho nejmenšího člena.
Dobrovolníci při instalaci laviček.

Bezvadnou zprávou je, že je ve vsi řada dobrovolníků i mimo náš spolek, kteří rádi a ochotně přiloží ruku k dílu. Děkujeme všem, kteří se na této krásné přeměně jedné obyčejné polní cesty podíleli a podílejí. Vážíme si toho. Až pojedete kolem, stavte se podívat a přečíst si o nálezu pazourku z dob lovců mamutů v tomto místě i o významu původních dřevin v naší krajině.

za Spolek přátel Černčic Markéta Poláčková

VEŘEJNÁ ZELEŇ

Velmi důležitá je pro nás údržba a vzhled veřejné zeleně. Sucha, které střídají prudké deště a zmenšující se schopnost krajiny pojmout vodu, nerovnováhu v přírodě jen prohlubují. Nekvalitní půda a především zastavěné plochy vláhu nedokáží uchovat. Jak proměnit místo v oázu, která vodu zadržuje a využívá do poslední kapky? Jednoduchým řešením je vysázet keře a remízky. První velkou úpravou veřejného prostranství bylo osázení stráně pod školou. Při terénních úpravách přišel velký déšť a my zjistili, že většina vody, která je do svahu svedena z okapů, bez užitku odteče. Příkop, který zadrží dešťovou vodu a poté ji postupně uvolňuje, je ve svahu nesmírně užitečný. Vypozorovali jsme tok vody a takový příkop
s drenáží vytvořili. Na svah je zasázeno na 500 rostlinek od lokálních pěstitelů (zahradnictví Hrabík z České Skalice, Topinka Jaroměř). Velký kus práce odvedli místní hasiči a hasičky, kteří po výsadbě v průběhu léta každý týden pravidelně zalévali. Můžete zde najít motýlí keře, mochny, kaliny, tavoly, trojpuky, vilíny, nepravý jasmín, tavolníky a zachovali jsme i původní šeříky, lísku a v horní části dosázeli okrasné javory. Prudší místa se doplnila
dřevinami a skalníky. Aby se rostlinám první roky lépe dařilo a půda nevysychala, dovezla se k nim kůra, která slouží především jako mulč a zásobárna živin. Doplňovat se bude v budoucnu už jen zelený kompost a v případě potřeby budeme mulčovat štěpkou a posekanou trávou. Keře by měly dorůst kolem dvou metrů a vytvořit tak souvislý porost. Spodní část jsme doseli semeny květnaté louky. Trávu jsme zde sekali dvakrát až třikrát do roka a nechali vykvést. Na podzim jsme vysadili ve spodní části lípu. Věříme, že nás na jaře toto místo odmění krásnou podívanou na kvetoucí keře a množství hmyzu, které přiláká.

Stráň pod školou osázená 500 rostlinami na jaře 2019.
Vajgélie v květu na jaře 2020
Trvalky podél kamenného schodiště na jaře 2020
Květnatá louka ve spodní části láká hmyz a motýly, jaro 2020

Další výsadbou byl živý plot u starého hřiště. Přiklonili jsme se k původním a okrasným keřům, které budou v průběhu roku kvést, sloužit jako přirozená bariéra od cesty, potrava pro všelijaká stvoření z hmyzí říše a úkryt pro ptáky. Údržba bude potřeba podle podmínek za 3 až 4 roky radikálnějším řezem. Pravidelně záhon plejeme, na jaře odstraňujeme suché větvičky poničené mrazem.

Výsadba živého plotu u rybníka na podzim 2019
Živý plot po dvou letech, jaro 2021

Markéta Poláčková, Jaroslava Jelenová, Radka Novotná, Ilona Seidlová

Výsadba stromořadí v rámci projektu „Sázej stromky pro potomky“

„Zasaď strom, a i když nemůžeš ani tušit, kdo bude jednou tancovat v jeho stínu, pomni, člověče, že tví předkové pro tebe také sázeli, aniž tě znali.“

Krásné přísloví znovu probouzí představu stromu, který je spjat s domovem, s jeho obyvateli, i s jejich osudem.V tomto duchu vznikl název projektu výsadby v Černčicích „Sázej stromky pro potomky“, který se zaměřil na oživení krajiny výsadbou starých odrůd ovocných stromů a původních keřů podél polní cesty, která přímo vybízí k procházkám. Doposud však podél ní nerostl jediný strom ani keř. To se změnilo na podzim roku 2020, kdy přes 30 místních rodin, navzdory ztíženým podmínkám, vysázelo během dvou víkendů stromořadí podél cesty s pomístním jménem „Zádušní“ a „Na farách“. Vzhledem k nouzovému stavu bylo nutno vytvořit i organizační plán, aby jednotliví dobrovolníci přicházeli postupně pouze v rámci rodin. I když organizace byla náročná, bylo příjemné a velmi povzbuzující v průběhu dní vidět pracovat rodiny s malými dětmi, nadšené jednotlivce i zdatné seniory, kteří přišli s radostí pomáhat.

Stromořadí pro budoucí generace má za cíl vrátit se k našim kořenům. Původní odrůdy ovocných stromů nabízejí širokou škálu využití a zpracování jejich plodů, které jsou odolnější vůči chorobám. Původní keře dříve rostly na každé mezi. Navíc nejenom, že na jaře krásně kvetou a na podzim nám dávají pěkné plody, jsou také útočištěm i potravou pro ptactvo a drobnou zvěř. Jsou významné i pro všelijaká hmyzí stvoření, například krušiny a řešetláky jsou živnou rostlinou pro žluťásky.

Celkový rozpočet projektu byl 39 271 Kč, přičemž Nadace ČEZ přispěla na jeho realizaci dotací ve výši 34 770 Kč. Náklady obsahovaly nákup dřevin, latí, oplocení a pomocného materiálu. Ostatní přípravné práce jako byl sběr kamenů, vyměření umístění stromků a keřů, zemní práce včetně urovnání terénu, vykopání děr, dovoz zeminy a kompostu, následné vysázení stromků a keřů, oplocení, zálivka a vysetí květnaté louky, obstarali nadšení dobrovolníci. Ač je to k neuvěření, společně se zasloužili o to, že výsadba 51 stromů a 160 keřů přišla obecní rozpočet na pouhých 4 501 Kč.

Duší a hybnou silou celého projektu byly dvě maminky na rodičovské dovolené. Bc Vlasta Kobulská, povoláním sociální pracovnice, která pomáhá nevidomým a slabozrakým a Mgr. Markéta Poláčková, učitelka, která předsedá i dvěma místním spolkům. Obě spojuje nadšení pro přírodní zahrady a zájem o staré ovocné odrůdy. 

Co jsme všechno vysázeli? Staré odrůdy jabloní (Česká pochoutka, Sudetská reneta, Matčino, Malinové holovouské, Řehtáč soudkovitý, Studničné, Smiřické vzácné, Košíkové, Panenské, Grávštýnské, Parména zlatá, Míšeň jaroměřská), staré odrůdy třešní (Kaštánka, Karešova, Kordia), švestky (Nancyská mirabelka, Brýrská, Stanley, Veeblu, Top-hit, Čačanská leipotica), jeřáby (Moravský sladkoplodý) a původní keře: bez černý, růže vinná, růže bedrníkolistá, zimolez obecný, ptačí zob, kalina obecná, dřín obecný, vrba jíva, hloh obecný, řešetlák počistivý, krušina olšová, svída krvavá, trnka obecná.

„Srdečně děkujeme malým i velkým pomocníkům, kteří svým aktivním přístupem ukázali, že jim záleží na prostředí, v němž žijí.“

Poděkování:

Nadace ČEZ, Spolek přátel Černčic, Zemní práce Poláček, obec Černčice, DUHA Čolci Černčice

                                                                        

Mgr. Markéta Poláčková, Bc. Vlasta Kobulská