Archeologické nálezy

„V Černčicích chtěl žít každý – už více jak 25 000 let.“

Černčice jsou jedním z míst, které má bohatou a dlouhou historii. Archeologicky bylo zjištěno osídlení od doby kamenné až po středověk. První lidé se zde usídlili již před mnoha tisíci let a množství archeologických nálezů pocházejících z území obce v posledních letech stále narůstá. Do archeologického povědomí vstupuje naše lokalita až v říjnu r. 1989. Bezesporu nejdůležitějším objevem z doby asi 25 000 let př.n.l. je tzv. „listovitý hrot“ – teprve druhý nález takového typu artefaktu ve východních Čechách. Dle množství dochovaných artefaktů se zdá, že Černčice byly poměrně velkým táborem, který lovci navštěvovali během teplejších částí roku jednak za účelem lovu, a potom také na cestě dále na sever, na území dnešního Polska, kde se nacházela cenná surovina pro výrobu kamenných nástrojů – pazourek. Asi 200 let př.n.l. přišli do východních Čech první zemědělci a lidé se naučili zpracovávat kovy, včetně železa. Téměř každá z těchto populací zanechala nějaké stopy i v Černčicích. V mladší době železné se krajina výrazně proměnila. Osídlení mělo mnohem větší hustotu, ačkoli se zpravidla jednalo o menší vesničky a usedlosti obklopené polnostmi. Tehdy na našem území žili Keltové: první lidé, o kterých máme písemné zprávy. Černčice tak byly očividně velmi významnou obchodní stanicí (občas se používá řecké slovo emporium) na trase, která se vlastně od doby kamenné
nezměnila. Obchodní komoditou už ale nebyl pazourek, ale například jantar, který byl velmi žádaný až v samotném centru tehdejší Evropy – ve starověkém Římě. Keltští obchodníci nebyli posledními obyvateli Černčic, ale spolu s lovci z doby kamenné zde zanechali nejvýraznější archeologickou stopu. Právě díky archeologickým nálezům je možné tuto část historie zkoumat. Artefakty, které po nich zůstaly uloženy v zemi byly nalezeny z letech 2014, 2015, 2018, 2019, 2020).

Zdroj: „Laténské nálezy z lokality Černčice. Archeologie východních Čech 15 (2018)“

K. Suchopárová, T. Holbová, Š. Kravciv

Kdo by se zajímal o toto téma důkladněji, přidáváme odkaz na sborník prací 2. studentské archeologické konference na olomoucké univerzitě. Holbová, T. – Suchopárová, K. – Čechák, P. 2019: Lokalita Černčice ve východních Čechách ve světle archeologických nálezů. 

V místní knihovně máme k zapůjčení následující publikace: