PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – DUHA ČOLCI ČERNČICE

Letní vzdělávací kempy, které dotací 260 milionů korun podpoří ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude tento rok pořádat na 400 organizací a škol napříč celou Českou republikou. Snaží se dětem vynahradit dobu strávenou mimo školu v důsledku pandemie a pomoci jim s učením. Cílem je zlepšit sociální vztahy, zaměřuje se i na zdravý životní styl a pohybové aktivity dětí. Podmínkou je, že alespoň jeden vedoucí bude pedagog a kempu se bude účastnit minimálně 15 dětí od 6 do 15 let, které plní povinnou školní docházku. Ministerstvo počítá s účastí sta tisíc dětí. Více v článku na novinkách zde.

V rámci výzvy MŠMT Letní kempy jsme měli možnost se s Čolky také přihlásit a náš domovský spolek DUHA nám pomohl obstarat dotaci. Máme velkou radost, že můžeme dětem pomoci nejen s učením ale zejména zažít společné chvíle venku v přírodě a vylepšit sociální vztahy, dodává Mgr. Markéta Poláčková, vedoucí Čolků

„Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.“

Stromořadí, informační panel a nové lavičky

Jak už název napovídá, v novém stromořadí se stále něco děje. Nejenom, že se všechny stromky a keře díky péči a příhodnému počasí krásně přijaly a rostou, máme tu i nový infopanel a lavičky.

Nový infopanel z truhlářské dílny pana Škody ze Sendraže.

Kdybyste u vás v obci o něčem podobném uvažovali, dovolíme si zde malou reklamu. Modřínový infopanel vyrobil pan Škoda ze Sendraže, perfektní spolupráce byla i se šikovným mladým grafikem Vojtou Kratěnou. Naše obec činnost spolku podpořila proplacením faktury za infopanel ve výši 14.500,- Kč a prken na lavičky za 8 000,-Kč.

Staronové lavičky vybízejí k odpočinku a zastavení se.

Vyřazenou betonovou konstrukci na lavičky jsme našli na obecním dvoře. Ometli jsme pavučiny a mech, objednali modřínová prkna, natřeli je a svépomocí umístili staronové lavičky a infopanel podél polní cesty. Opět se práce neobešly bez bagru, lopat a mužské síly. Jelikož je náš okrašlovací spolek spíše doménou žen, poprosili jsme o pomoc s umístěním i šikovné muže. Na jaře se spolek také postaral o obsečení stromků a keřů.

V květnu spolek zabezpečil osečení kolem stromků a keřů.
Pomoc při výkopu děr na lavičky v podobě těžké techniky a dozoru našeho nejmenšího člena.
Dobrovolníci při instalaci laviček.

Bezvadnou zprávou je, že je ve vsi řada dobrovolníků i mimo náš spolek, kteří rádi a ochotně přiloží ruku k dílu. Děkujeme všem, kteří se na této krásné přeměně jedné obyčejné polní cesty podíleli a podílejí. Vážíme si toho. Až pojedete kolem, stavte se podívat a přečíst si o nálezu pazourku z dob lovců mamutů v tomto místě i o významu původních dřevin v naší krajině.

za Spolek přátel Černčic Markéta Poláčková

Vítejte

Vítejte na webu, který slouží pro všechny, kteří se zajímají o naši vesnici a chtějí být v obraze. Černčice jsou místem, kde se krásně žije, obklopuje nás malebné údolí řeky Metuje, leží necelé 4 km od Nového Města nad Metují v podhůří Orlických hor. Při jasném počasí jsou vidět i Krkonoše, vzdálené 40 km.

Chtěli bychom Vám zde přiblížit soudobé dění ve vesnici a připomenout i řadu kulturních akcí, které už proběhly. Na jednom místě zde můžete najít i jejich textové záznamy, fotografie či videa.

Markéta Poláčková