Výsadba stromořadí v rámci projektu „Sázej stromky pro potomky“

„Zasaď strom, a i když nemůžeš ani tušit, kdo bude jednou tancovat v jeho stínu, pomni, člověče, že tví předkové pro tebe také sázeli, aniž tě znali.“

Krásné přísloví znovu probouzí představu stromu, který je spjat s domovem, s jeho obyvateli, i s jejich osudem.V tomto duchu vznikl název projektu výsadby v Černčicích „Sázej stromky pro potomky“, který se zaměřil na oživení krajiny výsadbou starých odrůd ovocných stromů a původních keřů podél polní cesty, která přímo vybízí k procházkám. Doposud však podél ní nerostl jediný strom ani keř. To se změnilo na podzim roku 2020, kdy přes 30 místních rodin, navzdory ztíženým podmínkám, vysázelo během dvou víkendů stromořadí podél cesty s pomístním jménem „Zádušní“ a „Na farách“. Vzhledem k nouzovému stavu bylo nutno vytvořit i organizační plán, aby jednotliví dobrovolníci přicházeli postupně pouze v rámci rodin. I když organizace byla náročná, bylo příjemné a velmi povzbuzující v průběhu dní vidět pracovat rodiny s malými dětmi, nadšené jednotlivce i zdatné seniory, kteří přišli s radostí pomáhat.

Stromořadí pro budoucí generace má za cíl vrátit se k našim kořenům. Původní odrůdy ovocných stromů nabízejí širokou škálu využití a zpracování jejich plodů, které jsou odolnější vůči chorobám. Původní keře dříve rostly na každé mezi. Navíc nejenom, že na jaře krásně kvetou a na podzim nám dávají pěkné plody, jsou také útočištěm i potravou pro ptactvo a drobnou zvěř. Jsou významné i pro všelijaká hmyzí stvoření, například krušiny a řešetláky jsou živnou rostlinou pro žluťásky.

Celkový rozpočet projektu byl 39 271 Kč, přičemž Nadace ČEZ přispěla na jeho realizaci dotací ve výši 34 770 Kč. Náklady obsahovaly nákup dřevin, latí, oplocení a pomocného materiálu. Ostatní přípravné práce jako byl sběr kamenů, vyměření umístění stromků a keřů, zemní práce včetně urovnání terénu, vykopání děr, dovoz zeminy a kompostu, následné vysázení stromků a keřů, oplocení, zálivka a vysetí květnaté louky, obstarali nadšení dobrovolníci. Ač je to k neuvěření, společně se zasloužili o to, že výsadba 51 stromů a 160 keřů přišla obecní rozpočet na pouhých 4 501 Kč.

Duší a hybnou silou celého projektu byly dvě maminky na rodičovské dovolené. Bc Vlasta Kobulská, povoláním sociální pracovnice, která pomáhá nevidomým a slabozrakým a Mgr. Markéta Poláčková, učitelka, která předsedá i dvěma místním spolkům. Obě spojuje nadšení pro přírodní zahrady a zájem o staré ovocné odrůdy. 

Co jsme všechno vysázeli? Staré odrůdy jabloní (Česká pochoutka, Sudetská reneta, Matčino, Malinové holovouské, Řehtáč soudkovitý, Studničné, Smiřické vzácné, Košíkové, Panenské, Grávštýnské, Parména zlatá, Míšeň jaroměřská), staré odrůdy třešní (Kaštánka, Karešova, Kordia), švestky (Nancyská mirabelka, Brýrská, Stanley, Veeblu, Top-hit, Čačanská leipotica), jeřáby (Moravský sladkoplodý) a původní keře: bez černý, růže vinná, růže bedrníkolistá, zimolez obecný, ptačí zob, kalina obecná, dřín obecný, vrba jíva, hloh obecný, řešetlák počistivý, krušina olšová, svída krvavá, trnka obecná.

„Srdečně děkujeme malým i velkým pomocníkům, kteří svým aktivním přístupem ukázali, že jim záleží na prostředí, v němž žijí.“

Poděkování:

Nadace ČEZ, Spolek přátel Černčic, Zemní práce Poláček, obec Černčice, DUHA Čolci Černčice

                                                                        

Mgr. Markéta Poláčková, Bc. Vlasta Kobulská