SPOLEK PŘÁTEL ČERNČIC

Spolek přátel Černčic je právnickou osobou založenou k 1.3.2017. Je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci ochrany přírody a kulturních hodnot k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a kultury.

Úplné začátky spolku sahají do doby, kdy se z naší vesnice stalo místo, kde se bez povšimnutí úřadů skládkoval odpad (od roku 2012 okolo 400 plně naložených tater stavebních a jiných odpadů). Jakožto právnický subjekt jsme zažádali o možnost vstupovat do řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

Během několika let se situace ohledně přírody a její ochrany hodně změnila, lidé si začali více všímat svého okolí a lumpáren podstatně ubylo. Každoročně se snažíme předcházet černým skládkám podporou největší dobrovolnické uklízecí akce „Ukliďme Česko“ vydáváme se uklízet společně s dětmi z přírodovědného oddílu a rok od roku se zapojuje více dobrovolníků nejenom z Černčic. I v roce 2020 a 2021, navzdory nouzovému stavu, vysbírali dobrovolníci celý katastr – obrovské díky patří lidem, kteří se sami, nebo s rodinou vydali jednotlivé úseky uklidit.

Součástí naší činnosti se postupem času stalo pořádání kulturních akcí v obci. Naprosto nezapomenutelné jsou Pohádkové lesy, Štrúdlování nebo adventní koncert Solidea. V roce 2019 jsme podruhé zdobili a rozsvěceli adventní stromek u zvonice. V roce 2019 pak uspořádali výlet do Kuksu, na podzim se v roce 2020 druhý zájezd, tentokrát do Broumovského kláštera, bohužel kvůli vyhlášení pandemie neuskutečnil. Dohnali jsme to v roce 2022, kdy se do Broumova vypravil celý autobus.

Těší nás, že se naše členská základna postupně rozrůstá, přibývá nápadů i aktivních členů, kteří mají chuť trávit společné chvíle pospolu.

Mgr. Markéta Poláčková, předseda spolku