DRAKIÁDA

Srdečně zveme všechny malé i velké na drakiádu v Černčicích. Při nepříznivém počasí se může termín konaní změnit.

Projekt České rady dětí a mládeže 72 hodin

I v letošním roce jsme se s Čolky tradičně zapojili do projektu 72 hodin, který pořádá ČRDM. Má za cíl během tří dnů udělat dobrou věc pro své blízké okolí, zapojit co nejvíce mladých lidí, naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Důležitou součástí je také posílení vztahů v místních komunitách a vytvoření hodnot a zajímavých podnětů pro smysluplné trávení volného času. Projekty se mohou zaměřit na ochranu přírody, pomoc potřebným nebo na vylepšení svého okolí.

Chceš se k nám v roce 2021 přidat?

Více informací na: https://www.72hodin.cz/detail-projektu/colci-pomahaji-prirode-1

S přírodovědným oddílem se ve středu 13. října vydáme na tradiční podzimní úklid do lesa poblíž vesnice. V pátek 15. října v místním ovocném stromořadí dosadíme 3 třešně a opravíme oplocenky u stromků a keřů.

Každý rok na podzim se vydáváme vysbírat odpadky v okolí obce, kde je to právě potřeba. Postupně jsme se ale snažili vymyslet i navazující program a zapojit i místní komunitu.

72 hodin v roce 2018

V roce 2018 jsme společně s ornitologem Filipem Laštovicem umístili ptačí budky.
Filip dětem vyprávěl o tom, proč je dobré ptákům pomoci se zahnízděním, jak je v zimě přikrmovat.
A nakonec jsme umístili budky pro špačka, sýkorky, červenky, rehky a kosy. Pravidelně budky každý rok na podzim čistíme s zkoumáme v kolika z nich vyvedli ptáci mladé.

V roce 2019 jsme se zaměřili na obnovu ovocného sadu u zvonice. Více se můžete dozvědět na webu https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/Vysadba-u-zvonice,

72 hodin v roce 2020

V roce 2020 jsme museli vymyslet z důvodu omezení vydaných vládou náhradní řešení. S Čolky jsme v úzkém kruhu rodin umístili ptačí budky na veřejná prostranství v obci nebo u nich doma na zahradě či v lese.

Budky jsme natřeli lazurou a opatřili lepenkou, aby se prodloužila jejich životnost. Každoročně na podzim je musíme pečlivě vyčistit a připravit na novou hnízdní sezónu.
Budka pro puštíka v Mrštníku je umístěná více jak 5 metrů nad zemí. Pomohl nám hodný tatínek jednoho z Čolků.

Mgr. Markéta Poláčková, vedoucí oddílu DUHA Čolci Černčice

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – DUHA ČOLCI ČERNČICE

Letní vzdělávací kempy, které dotací 260 milionů korun podpoří ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude tento rok pořádat na 400 organizací a škol napříč celou Českou republikou. Snaží se dětem vynahradit dobu strávenou mimo školu v důsledku pandemie a pomoci jim s učením. Cílem je zlepšit sociální vztahy, zaměřuje se i na zdravý životní styl a pohybové aktivity dětí. Podmínkou je, že alespoň jeden vedoucí bude pedagog a kempu se bude účastnit minimálně 15 dětí od 6 do 15 let, které plní povinnou školní docházku. Ministerstvo počítá s účastí sta tisíc dětí. Více v článku na novinkách zde.

V rámci výzvy MŠMT Letní kempy jsme měli možnost se s Čolky také přihlásit a náš domovský spolek DUHA nám pomohl obstarat dotaci. Máme velkou radost, že můžeme dětem pomoci nejen s učením ale zejména zažít společné chvíle venku v přírodě a vylepšit sociální vztahy, dodává Mgr. Markéta Poláčková, vedoucí Čolků

„Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.“