Adventní koncert

V neděli 4. prosince se v černčickém kostele uskutečnil adventní koncert. Pod vedením Mgr. Josefa Krečmera vystoupili hudebníci a studenti konzervatoře v Pardubicích.
Na violoncello zahrál Filip Rufer, zaplněným kostelem zněl zpěv Venduly Brulíkové a za varhany i klavír zasedl Vít Chudý. Vystoupilo taktéž smyčcové kvarteto šikovných studentek.
Za tento nádherný kulturní zážitek moc děkujeme a věříme, že jsme se s nimi v Černčicích neviděli naposledy.

Radmila Novotná, Spolek přátel Černčic

DUHA ČOLCI ČERNČICE-OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022

Letošní rok byl pro Čolky plný nových zážitků a zkušeností. Přihlásili jsme se do výzvy, kterou MŠMT vypsalo pro osvědčené organizace, které dlouhodobě pracují s dětmi a mládeží. V průběhu roku jsme v rámci výzvy a specifických aktivit přivítali více jak 150 dětských návštěvníků se sociálním a zdravotním znevýhodněním. Také se k nám vypravily děti z 5 škol a 3 školek. Naše místní školka jako každý rok dokonce dvakrát 🙂 Krásné setkání bylo se seniory z Domovinky i se seniory z Prahy (Dílny tvořivosti, o.p.s.). V našem zázemí – přírodní ukázkové zahradě „U Lánské cesty“ v Černčicích jsme pro návštěvníky připravili povídání o přírodních zahradách, volně žijících i hospodářských zvířatech, také jsme se společně trochu učili, mazlili oslíka Arnošta a morčata, jedli jedlé plevele, pekli sušenky, prali a česali vlnu, a hlavně trávili čas venku v rozkvetlé zahradě plné včel, čmeláků a motýlů. Každé setkání (nejenom pro nás vedoucí) bylo potvrzením, jak velký smysl má být s dětmi ale i dospělými venku v přírodě, ať už v rámci výuky nebo praktických činností všedních dní. Terapeutické působení přírodní zahrady bylo obrovským přínosem a bonusem navíc při každém takovém setkání.   

Městské středisko sociálních služeb Oáza

ZŠ a MŠ speciální NONA, Nové Město nad Metují

Přírodovědný kroužek Čolci

Již osmým rokem pokračuje středeční kroužek dětského přírodovědného oddílu Čolci. Letošní rok vede děti Markéta Pavlová a pravidelně jí pomáhají dobrovolníci z řad rodičů. Děti mají na zahradě na starost péči o zakrslé slepičky, králíčky a morčata. Na podzim společně tvořili z přírodnin, byli na houbách, vyprávěli a poznávali stromy i keře. Proběhla i naše již tradiční slavnost podzimu – dýňování se stezkou odvahy. Jedno setkání bylo věnované jabloním. Děti chutnaly, poznávaly jablka různých odrůd a barev a moštovali jsme – a to všechno díky bezvadným rodičům malých Čolků, kteří nám půjčili lis a drtičku a díky místním babičkám a dědům, od kterých jsme jablka dostali. Společně se Čolci naučili, jak se sází stromky, na mezi u zahrady sadili jeřáb a klokoč a na zahradě připravili zimní úkryt pro ježky. V prosinci nás čeká ještě krásné divadlo „O Čertovi“, které nám přiveze paní Fenyklová s jejím Knihadýlkem, vyrábění svícínků, mýdel a tradiční Vánoce pro zvířátka.

Kromě specifických aktivit a pravidelné činnosti byli Čolci velmi aktivní i v péči o naše okolí. V rámci každoroční dobrovolnické akce Ukliďme Česko si nás všiml i Náchodský deník. Organizujeme brigádu ve stromořadí v rámci projektu České rady dětí a mládeže 72 hodin a na jaře maminky malých Čolků zorganizovaly dobročinný bazárek. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, pomocníkům a lidem, kteří nás podporují. V neposlední řadě děkujeme za podporu našemu mateřskému sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi – DUHA, dále pak MŠMT, Spolku přátek Černčic a obci Černčice.

Přejeme všem hodně pohody a v roce 2023 spoustu nových zážitků a objevů.

Mgr. Markéta Poláčková, předseda spolku DUHA Čolci Černčice

ČERNČICKÉ ŠTRÚDLOVÁNÍ

Poslední říjnovou neděli se v místní tělocvičně konala již tradiční oslava podzimu – Černčické štrúdlování. Výborné štrúdly všech možných chutí, od jablečných po ořechový s čokoládou nebo originální tvarohový s višní, ochutnal a hodnotil každý, kdo dorazil. K poslechu nám hrál pan Tomáš Vlček, který si pro nás připravil velké překvapení. Společně s ním vystoupil pan Červinka z Nového Města nad Metují, který nám zazpíval skladby věnované Karlu Gottovi. Ten, kdo dorazil, určitě nelitoval, bylo to moc krásné vystoupení.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a nebáli se poměřit své pekařské dovednosti s ostatními. Za odměnu si mohli vybrat z krásných cen. Tímto také děkujeme sponzorům: Cukrovar České Meziříčí – Tereos TTD, a.s., Přírodní zahrada „U Lánské cesty“, obci Černčice a hlavně Tomáši Vlčkovi za hudbu a děvčatům ze spolku za organizaci a občerstvení.

Ilona Seidlová, Spolek přátel Černčic

BRIGÁDA VE STROMOŘADÍ

V sobotu 15. října se v rámci projektu 72 hodin opět sešli dobrovolníci, kteří pečují o novou výsadbu starých odrůd ovocných stromků a původních druhů keřů podél polní cesty za okály. Bylo třeba opravit a doplnit latě a oplocenky, vyplet okolí stromků a pohrabat posekanou trávu. Některé jeřáby již natolik vyrostly, že potřebovaly nové kůly. Některé kůly a jedna třešeň byly poškozeny těžkou technikou, která se zde pohybuje. Potřebné nářadí si lidé přinesli s sebou, na úhradě materiálu se podílela naše obec. Vše se během dopoledne stihlo i když nám počasí vůbec nepřálo, dobrovolníci odvedli velký kus práce, a ještě zbyl čas na občerstvení. Vřelé poděkování patří stálým i novým dobrovolníkům z řad členů Spolku přátel Černčic i dětí z přírodovědného kroužku Duha Čolci Černčice, jejich rodičů a vedoucích.


Vlasta Kobulská

NA JEDNU SOBOTU ARCHEOLOGEM

V sobotu 1. října si pro místní občany připravil pan doktor Čechách z Muzea východních Čech archeologický povrchový sběr v poloze Pod Černčicemi. Tato lokalita je archeologicky jednou z nejzajímavějších v rámci celých východních Čech. V minulosti se zde při povrchových sběrech našla řada artefaktů z doby tzv. kultury lovců mamutů (30 – 20 tis. let př.n.l.) a na obecním úřadě se u nás konala i řada přednášek. Původně se zde měla na konci léta 2022 dělat sondáž a díky ní blíže datovat již nalezené úlomky keramiky. Bohužel k výkopu letos nakonec nedošlo, a tak pro místní pan doktor připravil dopoledne s archeology a seznámil je se základními postupy při sběru i se základní evidencí
nálezů.

Po propršeném září se na nás usmálo štěstí a v sobotu bylo nakonec hezky, sešlo se přes 20 sběračů z řad dospělých ale i dětí a rodičů a pole prošli v rojnici. Po počáteční nejistotě, kdy jsme hlásili kdejaký zajímavý kámen, jsme několik hodnotných úlomků pravěké keramiky skutečně našli. Mezi nejúspěšnější nálezce patřily překvapivě děti. Jejich bystrá očka zkoumala každý kamínek a po prvním skutečném nálezu již věděly, co mají hledat. Následně jsme došli na základnu Čolků do nedaleké přírodní zahrady, kde nám archeologové všechny nalezené artefakty znovu ukázali a povyprávěli o nich. V dobré náladě u kávy a čaje se rozvinulo ještě dlouhé a zajímavé povídání. O místní lokalitě, jejím významu a dosud neprozkoumaných možnostech a také o tom, co vše by mohl odhalit skutečný
archeologický průzkum a jaký význam by to pro naši obec mohlo mít. Pro nás laiky to byla velmi zajímavá a přínosná zkušenost, která nám nejen pomohla vyvrátit mnohé mýty o archeologii, ale dovědět se i řadu zajímavostí o archeologických průzkumech, určování nálezů a v neposlední řadě i o naší lokalitě a jejím významu pro archeology i místní obyvatele.

Vlasta Kobulská, Markéta Poláčková