NA JEDNU SOBOTU ARCHEOLOGEM

V sobotu 1. října si pro místní občany připravil pan doktor Čechách z Muzea východních Čech archeologický povrchový sběr v poloze Pod Černčicemi. Tato lokalita je archeologicky jednou z nejzajímavějších v rámci celých východních Čech. V minulosti se zde při povrchových sběrech našla řada artefaktů z doby tzv. kultury lovců mamutů (30 – 20 tis. let př.n.l.) a na obecním úřadě se u nás konala i řada přednášek. Původně se zde měla na konci léta 2022 dělat sondáž a díky ní blíže datovat již nalezené úlomky keramiky. Bohužel k výkopu letos nakonec nedošlo, a tak pro místní pan doktor připravil dopoledne s archeology a seznámil je se základními postupy při sběru i se základní evidencí
nálezů.

Po propršeném září se na nás usmálo štěstí a v sobotu bylo nakonec hezky, sešlo se přes 20 sběračů z řad dospělých ale i dětí a rodičů a pole prošli v rojnici. Po počáteční nejistotě, kdy jsme hlásili kdejaký zajímavý kámen, jsme několik hodnotných úlomků pravěké keramiky skutečně našli. Mezi nejúspěšnější nálezce patřily překvapivě děti. Jejich bystrá očka zkoumala každý kamínek a po prvním skutečném nálezu již věděly, co mají hledat. Následně jsme došli na základnu Čolků do nedaleké přírodní zahrady, kde nám archeologové všechny nalezené artefakty znovu ukázali a povyprávěli o nich. V dobré náladě u kávy a čaje se rozvinulo ještě dlouhé a zajímavé povídání. O místní lokalitě, jejím významu a dosud neprozkoumaných možnostech a také o tom, co vše by mohl odhalit skutečný
archeologický průzkum a jaký význam by to pro naši obec mohlo mít. Pro nás laiky to byla velmi zajímavá a přínosná zkušenost, která nám nejen pomohla vyvrátit mnohé mýty o archeologii, ale dovědět se i řadu zajímavostí o archeologických průzkumech, určování nálezů a v neposlední řadě i o naší lokalitě a jejím významu pro archeology i místní obyvatele.

Vlasta Kobulská, Markéta Poláčková