BRIGÁDA VE STROMOŘADÍ

V sobotu 15. října se v rámci projektu 72 hodin opět sešli dobrovolníci, kteří pečují o novou výsadbu starých odrůd ovocných stromků a původních druhů keřů podél polní cesty za okály. Bylo třeba opravit a doplnit latě a oplocenky, vyplet okolí stromků a pohrabat posekanou trávu. Některé jeřáby již natolik vyrostly, že potřebovaly nové kůly. Některé kůly a jedna třešeň byly poškozeny těžkou technikou, která se zde pohybuje. Potřebné nářadí si lidé přinesli s sebou, na úhradě materiálu se podílela naše obec. Vše se během dopoledne stihlo i když nám počasí vůbec nepřálo, dobrovolníci odvedli velký kus práce, a ještě zbyl čas na občerstvení. Vřelé poděkování patří stálým i novým dobrovolníkům z řad členů Spolku přátel Černčic i dětí z přírodovědného kroužku Duha Čolci Černčice, jejich rodičů a vedoucích.


Vlasta Kobulská