VEŘEJNÁ ZELEŇ

Velmi důležitá je pro nás údržba a vzhled veřejné zeleně. Sucha, které střídají prudké deště a zmenšující se schopnost krajiny pojmout vodu, nerovnováhu v přírodě jen prohlubují. Nekvalitní půda a především zastavěné plochy vláhu nedokáží uchovat. Jak proměnit místo v oázu, která vodu zadržuje a využívá do poslední kapky? Jednoduchým řešením je vysázet keře a remízky. První velkou úpravou veřejného prostranství bylo osázení stráně pod školou. Při terénních úpravách přišel velký déšť a my zjistili, že většina vody, která je do svahu svedena z okapů, bez užitku odteče. Příkop, který zadrží dešťovou vodu a poté ji postupně uvolňuje, je ve svahu nesmírně užitečný. Vypozorovali jsme tok vody a takový příkop
s drenáží vytvořili. Na svah je zasázeno na 500 rostlinek od lokálních pěstitelů (zahradnictví Hrabík z České Skalice, Topinka Jaroměř). Velký kus práce odvedli místní hasiči a hasičky, kteří po výsadbě v průběhu léta každý týden pravidelně zalévali. Můžete zde najít motýlí keře, mochny, kaliny, tavoly, trojpuky, vilíny, nepravý jasmín, tavolníky a zachovali jsme i původní šeříky, lísku a v horní části dosázeli okrasné javory. Prudší místa se doplnila
dřevinami a skalníky. Aby se rostlinám první roky lépe dařilo a půda nevysychala, dovezla se k nim kůra, která slouží především jako mulč a zásobárna živin. Doplňovat se bude v budoucnu už jen zelený kompost a v případě potřeby budeme mulčovat štěpkou a posekanou trávou. Keře by měly dorůst kolem dvou metrů a vytvořit tak souvislý porost. Spodní část jsme doseli semeny květnaté louky. Trávu jsme zde sekali dvakrát až třikrát do roka a nechali vykvést. Na podzim jsme vysadili ve spodní části lípu. Věříme, že nás na jaře toto místo odmění krásnou podívanou na kvetoucí keře a množství hmyzu, které přiláká.

Stráň pod školou osázená 500 rostlinami na jaře 2019.
Vajgélie v květu na jaře 2020
Trvalky podél kamenného schodiště na jaře 2020
Květnatá louka ve spodní části láká hmyz a motýly, jaro 2020

Další výsadbou byl živý plot u starého hřiště. Přiklonili jsme se k původním a okrasným keřům, které budou v průběhu roku kvést, sloužit jako přirozená bariéra od cesty, potrava pro všelijaká stvoření z hmyzí říše a úkryt pro ptáky. Údržba bude potřeba podle podmínek za 3 až 4 roky radikálnějším řezem. Pravidelně záhon plejeme, na jaře odstraňujeme suché větvičky poničené mrazem.

Výsadba živého plotu u rybníka na podzim 2019
Živý plot po dvou letech, jaro 2021

Markéta Poláčková, Jaroslava Jelenová, Radka Novotná, Ilona Seidlová