Nová výstava v hradeckém muzeu představí i nálezy z Černčic!

Již v pátek 17. června se v Historické budově Muzea východních Čech v Hradci Králové otevře nová výstava sezóny nazvaná „Měnící se svět“, jejímž autorem je archeolog královéhradeckého muzea Petr Čechák. Tématem výstavy je bouřlivá doba posledních lovců a prvních zemědělců na našem území, přičemž ale představeny budou i nálezy z jiných koutů Evropy či Blízkého východu. Podstatnou částí je i období poslední doby ledové. Zde potom čelní místo zaujímají artefakty z území Černčic, které jsou tak v tomto množství a podobě vystaveny vůbec poprvé. Celá výstavy a tedy i nálezy z Černčic budou k vidění až do 12. listopadu roku 2023!

Broumovský klášter


Dne 21. května 2022 byl uskutečněn dlouho plánovaný výlet do Broumovského kláštera, s odjezdem v 10 hodin od prodejny. Účastníci výletu se měli možnost před prohlídkou kláštera naobědvat v restauraci U Tří růží, hned vedle kláštera. Poté nás autobus převezl na místní hřbitov, kde stojí dřevěný kostelík Panny Marie, který patří k nejstarším celodřevěným sakrálním památkám ve střední Evropě. Dnešní podoba kostela pochází pravděpodobně z roku 1450.

dřevěný kostel Panny Marie, Broumov

Po návratu do objektu kláštera, si měl každý možnost prohlédnout klášterní zahrady, které jsou neustále vylepšovány a dnes jsou již veřejně přístupné. Prohlídka kláštera byla zaměřena na každodenní život v klášteře a zajímavé informace o životě mnichů, refektář s unikátní kopií Turínského plátna, vzácně dochovanou klášterní knihovnu, sakristii a
kostel sv. Vojtěcha. Prohlídka byla zajímavá i tím, že jsme procházeli místy, kde se natáčel známý seriál F. L. Věk. Po prohlídce si mohli všichni účastníci vybrat kávu a zákusek v klášterní cukrárně. Počasí nám přálo, sem tam vysvitlo i sluníčko, ale nepršelo. Po příjemně stráveném dni jsme v 16 hodin odjížděli z Broumova směr domov.

Jaroslava Jelenová, Spolek přátel Černčic