DUHA ČOLCI ČERNČICE-OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022

Letošní rok byl pro Čolky plný nových zážitků a zkušeností. Přihlásili jsme se do výzvy, kterou MŠMT vypsalo pro osvědčené organizace, které dlouhodobě pracují s dětmi a mládeží. V průběhu roku jsme v rámci výzvy a specifických aktivit přivítali více jak 150 dětských návštěvníků se sociálním a zdravotním znevýhodněním. Také se k nám vypravily děti z 5 škol a 3 školek. Naše místní školka jako každý rok dokonce dvakrát 🙂 Krásné setkání bylo se seniory z Domovinky i se seniory z Prahy (Dílny tvořivosti, o.p.s.). V našem zázemí – přírodní ukázkové zahradě „U Lánské cesty“ v Černčicích jsme pro návštěvníky připravili povídání o přírodních zahradách, volně žijících i hospodářských zvířatech, také jsme se společně trochu učili, mazlili oslíka Arnošta a morčata, jedli jedlé plevele, pekli sušenky, prali a česali vlnu, a hlavně trávili čas venku v rozkvetlé zahradě plné včel, čmeláků a motýlů. Každé setkání (nejenom pro nás vedoucí) bylo potvrzením, jak velký smysl má být s dětmi ale i dospělými venku v přírodě, ať už v rámci výuky nebo praktických činností všedních dní. Terapeutické působení přírodní zahrady bylo obrovským přínosem a bonusem navíc při každém takovém setkání.   

Městské středisko sociálních služeb Oáza

ZŠ a MŠ speciální NONA, Nové Město nad Metují

Přírodovědný kroužek Čolci

Již osmým rokem pokračuje středeční kroužek dětského přírodovědného oddílu Čolci. Letošní rok vede děti Markéta Pavlová a pravidelně jí pomáhají dobrovolníci z řad rodičů. Děti mají na zahradě na starost péči o zakrslé slepičky, králíčky a morčata. Na podzim společně tvořili z přírodnin, byli na houbách, vyprávěli a poznávali stromy i keře. Proběhla i naše již tradiční slavnost podzimu – dýňování se stezkou odvahy. Jedno setkání bylo věnované jabloním. Děti chutnaly, poznávaly jablka různých odrůd a barev a moštovali jsme – a to všechno díky bezvadným rodičům malých Čolků, kteří nám půjčili lis a drtičku a díky místním babičkám a dědům, od kterých jsme jablka dostali. Společně se Čolci naučili, jak se sází stromky, na mezi u zahrady sadili jeřáb a klokoč a na zahradě připravili zimní úkryt pro ježky. V prosinci nás čeká ještě krásné divadlo „O Čertovi“, které nám přiveze paní Fenyklová s jejím Knihadýlkem, vyrábění svícínků, mýdel a tradiční Vánoce pro zvířátka.

Kromě specifických aktivit a pravidelné činnosti byli Čolci velmi aktivní i v péči o naše okolí. V rámci každoroční dobrovolnické akce Ukliďme Česko si nás všiml i Náchodský deník. Organizujeme brigádu ve stromořadí v rámci projektu České rady dětí a mládeže 72 hodin a na jaře maminky malých Čolků zorganizovaly dobročinný bazárek. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, pomocníkům a lidem, kteří nás podporují. V neposlední řadě děkujeme za podporu našemu mateřskému sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi – DUHA, dále pak MŠMT, Spolku přátek Černčic a obci Černčice.

Přejeme všem hodně pohody a v roce 2023 spoustu nových zážitků a objevů.

Mgr. Markéta Poláčková, předseda spolku DUHA Čolci Černčice