Stromořadí, informační panel a nové lavičky

Jak už název napovídá, v novém stromořadí se stále něco děje. Nejenom, že se všechny stromky a keře díky péči a příhodnému počasí krásně přijaly a rostou, máme tu i nový infopanel a lavičky.

Nový infopanel z truhlářské dílny pana Škody ze Sendraže.

Kdybyste u vás v obci o něčem podobném uvažovali, dovolíme si zde malou reklamu. Modřínový infopanel vyrobil pan Škoda ze Sendraže, perfektní spolupráce byla i se šikovným mladým grafikem Vojtou Kratěnou. Naše obec činnost spolku podpořila proplacením faktury za infopanel ve výši 14.500,- Kč a prken na lavičky za 8 000,-Kč.

Staronové lavičky vybízejí k odpočinku a zastavení se.

Vyřazenou betonovou konstrukci na lavičky jsme našli na obecním dvoře. Ometli jsme pavučiny a mech, objednali modřínová prkna, natřeli je a svépomocí umístili staronové lavičky a infopanel podél polní cesty. Opět se práce neobešly bez bagru, lopat a mužské síly. Jelikož je náš okrašlovací spolek spíše doménou žen, poprosili jsme o pomoc s umístěním i šikovné muže. Na jaře se spolek také postaral o obsečení stromků a keřů.

V květnu spolek zabezpečil osečení kolem stromků a keřů.
Pomoc při výkopu děr na lavičky v podobě těžké techniky a dozoru našeho nejmenšího člena.
Dobrovolníci při instalaci laviček.

Bezvadnou zprávou je, že je ve vsi řada dobrovolníků i mimo náš spolek, kteří rádi a ochotně přiloží ruku k dílu. Děkujeme všem, kteří se na této krásné přeměně jedné obyčejné polní cesty podíleli a podílejí. Vážíme si toho. Až pojedete kolem, stavte se podívat a přečíst si o nálezu pazourku z dob lovců mamutů v tomto místě i o významu původních dřevin v naší krajině.

za Spolek přátel Černčic Markéta Poláčková