Na jedno dopoledne archeologem

Ve středu 22. února 2023 proběhly další archeologické povrchové sběry na nalezišti Pod Černčicemi. Opět dorazili archeologové Lída Němcová a Petr Čechák z Muzea východních Čech v Hradci Králové a opět se zapojili především děti. Archeologové jim krátce předvedli, co přesně mají hledat a potom se už celá skupina vypravila na pole. Podmínky byly tentokrát zcela ideální: zorané pole a déšť předchozí noc. Díky tomu se v podstatě ihned podařilo objevit první nálezy a rychle přibývaly další. Během necelé hodinky sběrů tak děti nasbíraly přes třicítku archeologických artefaktů tvořených keramikou a kamenným pazourkovými nástroji. Dětem se dařilo nacházet i skutečně nejmenší kousíčky keramiky či pazourků, však také (co do rozměrů) nejmenší nalezený artefakt neměří ani dva centimetry.

Kromě vlastní sběračské činnosti archeologové dětem ukázali i to, jakým způsobem se v hradeckém muzeu takovéto nálezy v terénu prvotně evidují a co se s nimi děje poté, co se dostanou do muzea. Na základně Čolků, kam se celá skupina po sběrech přesunula, se ze všech objevů vytvořila mini výstavka a děti se o každém jimi nalezeném kousku keramiky či pazourku něco málo dozvěděly. A že se tentokrát jednalo o skutečně zajímavé objevy! Keramické kousky časově spadají do pravěku i středověku, přičemž ty úplně nejstarší, pochází z doby, kdy Pod Černčicemi stála vesnice prvních zemědělců tzv. kultury s vypíchanou keramikou, jsou tedy staré asi 6500 let. Některé střepy byly zdobené. Jeden z fragmentů nesl výzdobu drobným kulatým kolkem a lze ho s největší pravděpodobností datovat do doby římské, zlomek rovného okraje misky s tenkými rytými liniemi lze naopak zařadit nejspíše do středověku.

Možná ještě zajímavější byly ale kamenné artefakty. Malá část jich opět náležela prvním zemědělcům a řeč je tak o neolitu. Většina objevů je ale ještě mnohem starší a má svůj původ v paleolitické kultuře zvané gravettien – právě té, jejíž tábořiště v těchto místech je prozatím tím nejbohatším v celých východních Čechách. Stáří těchto artefaktů je přes 20 tisíc let. Kromě různých odštěpků, které v dané době vznikaly jako odpad při výrobě, se dětem podařilo nalézt i několik nástrojů! Děti tak coby úspěšní archeologové nalezly tzv. rydlo, čepel nožíku nebo třeba hrot oštěpu!

Že se jedná o úžasné nálezy potvrzuje i jejich budoucí osud. Archeologové je s sebou odvezli do hradeckého muzea, kde budou umyty a zaevidovány. Hned poté se ale ty nejlepší z nich dostanou rovnou do výstav. Některé budou představeny od 1. dubna na výstavce, která představuje činnost spolupracovníků hradeckého muzea. Část kamenných artefaktů zase bude zařazena do momentálně probíhající výstavy „Měnící se svět: poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách“, kde již nyní tvoří objevy z Černčic samostatnou vitrínu.

Další význam objevů z 22. února spočívá v jejich spojení s předešlými nálezy na lokalitě. Díky dvojici povrchových sběrů z letošního února a také 1. října 2022 se o poloze Pod Černčicemi dá z pohledu pravěkého osídlení ledacos vyčíst. Ze skutečnosti, že při obou akcích, probíhajících na různých částech lokality, byla nalezena keramika již jmenované kultury s vypíchanou keramikou, lze odvozovat rozsah původního osídlení. Osada, či možná spíše osady, těchto neolitických zemědělců se tak zřejmě nacházely na širokém prostoru celého pole. Oproti tomu kamenné artefakty gravettských lovců se opakovaně daří nacházet pouze na menším prostoru poblíž zastřešené lavičky a křižovatky na Dolsko. Tábořiště těchto lidí se tak muselo rozkládat na menší ploše a není zcela vyloučeno, že jeho „centrum“ leželo právě pod onou křižovatkou.

Práce v laboratoři

Oba „veřejné“ povrchové sběry, které prozatím v Černčicích proběhly měly vyjma nezpochybnitelného archeologického významu, ještě smysl z hlediska zapojení veřejnosti. Děti i dospělí získali nejenom možnost zapojit se do archeologického bádání (protože bez nadsázky přesně takto se tato činnost nazývá), ale všichni účastníci se dozvěděli i mnoho z nejdávnější historie vlastní obce a výrazně přispěli k jejímu poznání.

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., Mgr. Ludmila Němcová

Muzeum východních Čech v Hradci Králové