DUHA ČOLCI ČERNČICE

Vypadá to, že se u nás nic neděje, ale to jen my nestíháme napsat, co je nového. Každou středu jsme v závěru školního roku měli tak moc na pilno. V květnu Čolci dokončili vlastní políčko, kačky vyvedly z hnízda 18 malých káčat, starali jsme se i o oslíky, morčata, slepičky, králíčky a konečně přišel také čas vyprávět příběh vlny. Pravidelně jsme pomáhali dokrmovat jehňátko, které ovečka odmítla, pečovat o ovečky, ostříhanou vlnu jsme se naučili prát, česat na bubnové česačce a vyráběli z ní technikou suché jehly. I na kolovrátek, motovidlo a vřetánko přišla řeč. Venku na zahrádce už rostou barvířské rostliny, sázeli jsme cibuli, vysévali řepu, světlici barvířskou, rmen barvířský a hýčkáme si kopřivy. Barvili jsme i vlaštovičníkem. V červnu jsme měli otevřená vrátka i pro ostatní děti, užívali jsme si zahrady, bobulí a hráli si venku.

Na začátku června se také Čolci vypravili do záchranné stanice Jaro Jaroměř. Měli velký úkol, předat finanční příspěvek z dobročinného bazárku na salaši a z prodeje ručně vyrobených dárků. Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s bazárkem, školce z Vrchovin, která se připojila s prodejem drobností. Také bezobalovému obchůdku Nebalíme to, který se k nám připojil. Díky Vám všem! A Filipu Laštovicovi za bezvadnou prohlídku stanice.

V červenci jsme zažili dva parádní výlety. První byla dobrodružná výprava, lezli jsme po skalách, vařili si na ohni a spali venku pod širákem. Bylo to senzační, děti statečné, vzpomínky krásné.

Druhým prázdninovým výletem byla výprava do Muzea východních Čech v Hradci Králové za naším nejoblíbenějším archeologem, panem doktorem Čechákem. Zkontrolovali jsme nálezy, které jsme s ním našli na poli pod Černčicemi tento rok v únoru. Opravdu mají na výstavě čestné místo ve vitríně hned u vchodu. Děkujeme mockrát za perfektní program, byl to krásně strávený den v HK. Výstava běží až do listopadu, kdo tam ještě nebyl, moooc doporučujeme.

Trochu nečekanou návštěvu jsme zažili v červenci, když k nám zavítal odborník na čmeláky. To si ovšem zaslouží delší vyprávění. Prozradíme ale, že na zahradě jsou pozorováni vedle běžných druhů jako je čmelák zemní, zahradní, skalní, lesní, rolní, rokytový, hájový i kriticky ohrožený čmelák humenní a jeden z nejvíce ohrožených druhů – čmelák pruhovaný. V ČR bylo popsáno dokonce 33 druhů čmeláků a 9 druhů pačmeláků! Všichni čmeláci patří mezi zákonem zvláště chráněné druhy hmyzu, a tak máme velikou radost, že jich na zahradě máme tolik.

Je září a začíná nám osmý rok pravidelných středečních setkání. Uteklo to jako voda. Moc se těšíme, co nám ten letošní rok přinese. Vzhůru novým objevům! 🙂

Markéta Poláčková a Markéta Pavlová, průvodkyně Čolků  

VÝLET DO MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

V květnu letošního roku jsme uspořádali výlet autobusem do Hradce Králové. Přijali jsme pozvání na výstavu „Měnící se svět“, poslední lovci a první zemědělci ve Východních Čechách. Archeologická výstava přibližuje zhruba 5 tisíc let trvající období končící éry lovců a sběračů a začínající epochy zemědělců v našem regionu a odpovídá například na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu, nebo co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci. Mgr. Petr Čechák, PhDr. nás provázel celou výstavou a poutavě vyprávěl o různých nálezech, které jsme na výstavě mohli vidět. Výstava byla také obohacena o nálezy z oblasti „Pod Černčicemi“, které v naší vesnici našly děti (Duha Čolci) při povrchových sběrech v únoru 2023.

Výlet byl zakončen v muzejní cukrárně, kde si každý mohl dát občerstvení v podobě kávy, čaje a cukrovinek podle chuti.

Akce se konala za finanční podpory obce, která hradila dopravu autobusem, moc děkujeme.

Jaroslava Jelenová

Březnový bazárek na salaši/ DUHA ČOLCI ČERNČICE


I letos se maminky malých Čolků z přírodovědného kroužku pustily do zorganizování dobročinného bazárku oblečení a prodejního bazárku všeho možného na základně Čolků – přírodní ukázkové zahradě v Černčicích. Cílem dobročinného bazárku je nejen možnost ulevit vlastnímu šatníku od věcí, které už jen zabírají místo, ale je nám třeba líto vyhodit ho do šatního kontejneru. Za symbolickou částku 10 a 20 korun jste si pro sebe i děti mohli nakoupit nové modely. A vzhledem k tomu, že Čolci jsou nejen propřírodní, ale také tvořiví, nabídli tento rok na prodej vyrobená mýdla s bylinkami ze zahrady, voskované ubrousky na svačinu či dekorační plstěná vajíčka z vlastnoručně zpracované ovčí vlny.

výrobky Čolků – vajíčka z ručně barvené a česané ovčí vlny vyrobené technikou suchého plstění, voskovaný ubrousek na svačinu a mýdla s bylinkami ze zahrady

Loni se z utržených penízků nakoupil výtvarný materiál pro děti a ptačí budky (celkem jsme utržili 5000,- Kč). Letos se malí Čolci kolektivně rozhodli celou částku věnovat záchranné stanici pro handicapovaná zvířata JARO v Jaroměři (www.jarojaromer.cz). K myšlence podpory záchranné stanice se také připojila MŠ z Vrchovin a k prodeji nabídla několik vlastních výrobků pro radost. Nyní už víme, že částka bude podobná jako minulý rok. Dekorace a drobnosti, které vyrobily děti jsou k zakoupení až do Velikonoc.
A jaká je další cesta věcí, které se neprodají? Věci z prodejního bazárku si zase odnesou sví majitelé domů. Oblečení z dobročinného bazárku si převezmou neziskové organizace, které se věnují ohroženým rodinám a dětem. To nejmenší bude věnováno do porodnice v Rychnově nad Kněžnou.


Děkujeme všem, kdo jste věnovali, přišli se podívat, nakoupili … Věříme, že radost je a bude na všech stranách. A až budete zase třeba v srpnu třídit šatníky, můžete některé kousky schovat na bazárek „Podzim/zima“.

Monika Richterová, maminka dobrovolnice

Na jedno dopoledne archeologem

Ve středu 22. února 2023 proběhly další archeologické povrchové sběry na nalezišti Pod Černčicemi. Opět dorazili archeologové Lída Němcová a Petr Čechák z Muzea východních Čech v Hradci Králové a opět se zapojili především děti. Archeologové jim krátce předvedli, co přesně mají hledat a potom se už celá skupina vypravila na pole. Podmínky byly tentokrát zcela ideální: zorané pole a déšť předchozí noc. Díky tomu se v podstatě ihned podařilo objevit první nálezy a rychle přibývaly další. Během necelé hodinky sběrů tak děti nasbíraly přes třicítku archeologických artefaktů tvořených keramikou a kamenným pazourkovými nástroji. Dětem se dařilo nacházet i skutečně nejmenší kousíčky keramiky či pazourků, však také (co do rozměrů) nejmenší nalezený artefakt neměří ani dva centimetry.

Kromě vlastní sběračské činnosti archeologové dětem ukázali i to, jakým způsobem se v hradeckém muzeu takovéto nálezy v terénu prvotně evidují a co se s nimi děje poté, co se dostanou do muzea. Na základně Čolků, kam se celá skupina po sběrech přesunula, se ze všech objevů vytvořila mini výstavka a děti se o každém jimi nalezeném kousku keramiky či pazourku něco málo dozvěděly. A že se tentokrát jednalo o skutečně zajímavé objevy! Keramické kousky časově spadají do pravěku i středověku, přičemž ty úplně nejstarší, pochází z doby, kdy Pod Černčicemi stála vesnice prvních zemědělců tzv. kultury s vypíchanou keramikou, jsou tedy staré asi 6500 let. Některé střepy byly zdobené. Jeden z fragmentů nesl výzdobu drobným kulatým kolkem a lze ho s největší pravděpodobností datovat do doby římské, zlomek rovného okraje misky s tenkými rytými liniemi lze naopak zařadit nejspíše do středověku.

Možná ještě zajímavější byly ale kamenné artefakty. Malá část jich opět náležela prvním zemědělcům a řeč je tak o neolitu. Většina objevů je ale ještě mnohem starší a má svůj původ v paleolitické kultuře zvané gravettien – právě té, jejíž tábořiště v těchto místech je prozatím tím nejbohatším v celých východních Čechách. Stáří těchto artefaktů je přes 20 tisíc let. Kromě různých odštěpků, které v dané době vznikaly jako odpad při výrobě, se dětem podařilo nalézt i několik nástrojů! Děti tak coby úspěšní archeologové nalezly tzv. rydlo, čepel nožíku nebo třeba hrot oštěpu!

Že se jedná o úžasné nálezy potvrzuje i jejich budoucí osud. Archeologové je s sebou odvezli do hradeckého muzea, kde budou umyty a zaevidovány. Hned poté se ale ty nejlepší z nich dostanou rovnou do výstav. Některé budou představeny od 1. dubna na výstavce, která představuje činnost spolupracovníků hradeckého muzea. Část kamenných artefaktů zase bude zařazena do momentálně probíhající výstavy „Měnící se svět: poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách“, kde již nyní tvoří objevy z Černčic samostatnou vitrínu.

Další význam objevů z 22. února spočívá v jejich spojení s předešlými nálezy na lokalitě. Díky dvojici povrchových sběrů z letošního února a také 1. října 2022 se o poloze Pod Černčicemi dá z pohledu pravěkého osídlení ledacos vyčíst. Ze skutečnosti, že při obou akcích, probíhajících na různých částech lokality, byla nalezena keramika již jmenované kultury s vypíchanou keramikou, lze odvozovat rozsah původního osídlení. Osada, či možná spíše osady, těchto neolitických zemědělců se tak zřejmě nacházely na širokém prostoru celého pole. Oproti tomu kamenné artefakty gravettských lovců se opakovaně daří nacházet pouze na menším prostoru poblíž zastřešené lavičky a křižovatky na Dolsko. Tábořiště těchto lidí se tak muselo rozkládat na menší ploše a není zcela vyloučeno, že jeho „centrum“ leželo právě pod onou křižovatkou.

Práce v laboratoři

Oba „veřejné“ povrchové sběry, které prozatím v Černčicích proběhly měly vyjma nezpochybnitelného archeologického významu, ještě smysl z hlediska zapojení veřejnosti. Děti i dospělí získali nejenom možnost zapojit se do archeologického bádání (protože bez nadsázky přesně takto se tato činnost nazývá), ale všichni účastníci se dozvěděli i mnoho z nejdávnější historie vlastní obce a výrazně přispěli k jejímu poznání.

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., Mgr. Ludmila Němcová

Muzeum východních Čech v Hradci Králové