Výstava fotografií Jiřího Víta – Podmanivá příroda

Po letech, kdy pan Jiří Vít vystavuje své fotografie po celém našem kraji, jsme se konečně dočkali a výstava se uskutečnila i u nás v Černčicích. Proběhla v červnu a červenci v prostorách bývalé slepičárny. Tématicky výstava velkoformátových fotografií ze života mravenců, motýlů, vážek, ale i působivé záběry vodních hladin, vhodně navazovala na prostředí přírodní zahrady, která budovu obklopuje. Zájem místních ale i přespolních návštěvníků byl obdivuhodný. Aranžmá výstavy připravila paní Ivana Poláčková, průběžně během letních měsíců se obměňovala i květinová výzdoba. Komu výstava přeci jen utekla, nemusí smutnit, od září bude k vidění v nedalekém Josefově.

Markéta Poláčková

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – DUHA ČOLCI ČERNČICE

Letní vzdělávací kempy, které dotací 260 milionů korun podpoří ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude tento rok pořádat na 400 organizací a škol napříč celou Českou republikou. Snaží se dětem vynahradit dobu strávenou mimo školu v důsledku pandemie a pomoci jim s učením. Cílem je zlepšit sociální vztahy, zaměřuje se i na zdravý životní styl a pohybové aktivity dětí. Podmínkou je, že alespoň jeden vedoucí bude pedagog a kempu se bude účastnit minimálně 15 dětí od 6 do 15 let, které plní povinnou školní docházku. Ministerstvo počítá s účastí sta tisíc dětí. Více v článku na novinkách zde.

V rámci výzvy MŠMT Letní kempy jsme měli možnost se s Čolky také přihlásit a náš domovský spolek DUHA nám pomohl obstarat dotaci. Máme velkou radost, že můžeme dětem pomoci nejen s učením ale zejména zažít společné chvíle venku v přírodě a vylepšit sociální vztahy, dodává Mgr. Markéta Poláčková, vedoucí Čolků

„Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.“

Stromořadí, informační panel a nové lavičky

Jak už název napovídá, v novém stromořadí se stále něco děje. Nejenom, že se všechny stromky a keře díky péči a příhodnému počasí krásně přijaly a rostou, máme tu i nový infopanel a lavičky.

Nový infopanel z truhlářské dílny pana Škody ze Sendraže.

Kdybyste u vás v obci o něčem podobném uvažovali, dovolíme si zde malou reklamu. Modřínový infopanel vyrobil pan Škoda ze Sendraže, perfektní spolupráce byla i se šikovným mladým grafikem Vojtou Kratěnou. Naše obec činnost spolku podpořila proplacením faktury za infopanel ve výši 14.500,- Kč a prken na lavičky za 8 000,-Kč.

Staronové lavičky vybízejí k odpočinku a zastavení se.

Vyřazenou betonovou konstrukci na lavičky jsme našli na obecním dvoře. Ometli jsme pavučiny a mech, objednali modřínová prkna, natřeli je a svépomocí umístili staronové lavičky a infopanel podél polní cesty. Opět se práce neobešly bez bagru, lopat a mužské síly. Jelikož je náš okrašlovací spolek spíše doménou žen, poprosili jsme o pomoc s umístěním i šikovné muže. Na jaře se spolek také postaral o obsečení stromků a keřů.

V květnu spolek zabezpečil osečení kolem stromků a keřů.
Pomoc při výkopu děr na lavičky v podobě těžké techniky a dozoru našeho nejmenšího člena.
Dobrovolníci při instalaci laviček.

Bezvadnou zprávou je, že je ve vsi řada dobrovolníků i mimo náš spolek, kteří rádi a ochotně přiloží ruku k dílu. Děkujeme všem, kteří se na této krásné přeměně jedné obyčejné polní cesty podíleli a podílejí. Vážíme si toho. Až pojedete kolem, stavte se podívat a přečíst si o nálezu pazourku z dob lovců mamutů v tomto místě i o významu původních dřevin v naší krajině.

za Spolek přátel Černčic Markéta Poláčková

Vítejte

Vítejte na webu, který slouží pro všechny, kteří se zajímají o naši vesnici a chtějí být v obraze. Černčice jsou místem, kde se krásně žije, obklopuje nás malebné údolí řeky Metuje, leží necelé 4 km od Nového Města nad Metují v podhůří Orlických hor. Při jasném počasí jsou vidět i Krkonoše, vzdálené 40 km.

Chtěli bychom Vám zde přiblížit soudobé dění ve vesnici a připomenout i řadu kulturních akcí, které už proběhly a podle nás by byla škoda na ně zapomenout. Na jednom místě zde můžete najít i jejich textové záznamy, fotografie či videa.

Jsme rovněž občansky značně všímaví, proto přineseme i pohled do dění na obecním úřadě prostřednictvím rubriky „v hledáčku obecního zastupitele“.

Markéta Poláčková

VEŘEJNÁ ZELEŇ

Velmi důležitá je pro nás údržba a vzhled veřejné zeleně. Sucha, které střídají prudké deště a zmenšující se schopnost krajiny pojmout vodu, nerovnováhu v přírodě jen prohlubují. Nekvalitní půda a především zastavěné plochy vláhu nedokáží uchovat. Jak proměnit místo v oázu, která vodu zadržuje a využívá do poslední kapky? Jednoduchým řešením je vysázet keře a remízky. První velkou úpravou veřejného prostranství bylo osázení stráně pod školou. Při terénních úpravách přišel velký déšť a my zjistili, že většina vody, která je do svahu svedena z okapů, bez užitku odteče. Příkop, který zadrží dešťovou vodu a poté ji postupně uvolňuje, je ve svahu nesmírně užitečný. Vypozorovali jsme tok vody a takový příkop
s drenáží vytvořili. Na svah je zasázeno na 500 rostlinek od lokálních pěstitelů (zahradnictví Hrabík z České Skalice, Topinka Jaroměř). Velký kus práce odvedli místní hasiči a hasičky, kteří po výsadbě v průběhu léta každý týden pravidelně zalévali. Můžete zde najít motýlí keře, mochny, kaliny, tavoly, trojpuky, vilíny, nepravý jasmín, tavolníky a zachovali jsme i původní šeříky, lísku a v horní části dosázeli okrasné javory. Prudší místa se doplnila
dřevinami a skalníky. Aby se rostlinám první roky lépe dařilo a půda nevysychala, dovezla se k nim kůra, která slouží především jako mulč a zásobárna živin. Doplňovat se bude v budoucnu už jen zelený kompost a v případě potřeby budeme mulčovat štěpkou a posekanou trávou. Keře by měly dorůst kolem dvou metrů a vytvořit tak souvislý porost. Spodní část jsme doseli semeny květnaté louky. Trávu jsme zde sekali dvakrát až třikrát do roka a nechali vykvést. Na podzim jsme vysadili ve spodní části lípu. Věříme, že nás na jaře toto místo odmění krásnou podívanou na kvetoucí keře a množství hmyzu, které přiláká.

Stráň pod školou osázená 500 rostlinami na jaře 2019.
Vajgélie v květu na jaře 2020
Trvalky podél kamenného schodiště na jaře 2020
Květnatá louka ve spodní části láká hmyz a motýly, jaro 2020

Další výsadbou byl živý plot u starého hřiště. Přiklonili jsme se k původním a okrasným keřům, které budou v průběhu roku kvést, sloužit jako přirozená bariéra od cesty, potrava pro všelijaká stvoření z hmyzí říše a úkryt pro ptáky. Údržba bude potřeba podle podmínek za 3 až 4 roky radikálnějším řezem. Pravidelně záhon plejeme, na jaře odstraňujeme suché větvičky poničené mrazem.

Výsadba živého plotu u rybníka na podzim 2019
Živý plot po dvou letech, jaro 2021

Markéta Poláčková, Jaroslava Jelenová, Radka Novotná, Ilona Seidlová