DRAKIÁDA 2021

Ve sváteční den v úterý 28. září 2021 jsme se sešli za okály a společně jsme pouštěli draky. Nejdříve nás zlobil vítr, který nefoukal, tatínkové i maminky předváděli perfektní výkony ve sprintu s drakem 🙂 Pak nám začalo konečně foukat a v tu chvíli se povedlo dostat draka na oblohu každému, jenomže se po chvíli přihnal i déšť. Nakonec ale vysvitlo sluníčko a nad Jáselným vyšla duha. To byla nádherná tečka za společně stráveným odpolednem. Maminka Jitka malovala dětem na tváře obrázky, na posilnění byl teplý čaj a něco na zub. Věříme, že se ze společného pouštění draků stane opět místní tradice. Velké díky všem, kteří se na tomto bezva odpoledne podíleli a společně se tu sešli. Za rok ahoj!

Markéta  Poláčková, DUHA Čolci

Foto: drakoletci

Loutkové divadlo Kozlík

V pátek 6. srpna Čolci pozvali do Černčic loutkové divadlo Kozlík. Divadlo se hrálo po ukončení příměstského tábora, a tak měli možnost přijít i mladší sourozenci Čolků, kamarádi a i ostatní děti z naší vesnice. Nádherné vyřezávané loutky zvané marionety z dílny amatérského řezbáře Josefa Kudrny dělají radost dětem nejenom z našeho kraje. Jeho dcera Pavlína začínala jako ochotnice a v současné době putuje s více jak 40 loutkami a originálními pohádkami plnými krásných písniček, veselých zápletek a laskavých příběhů napříč celou republikou. Po propršeném dni nám odpoledne nakonec vysvitlo sluníčko a loutkoherci nám venku na zahradě zahráli pohádku o hodném čertíkovi Luciáškovi. Dobrovolníci pro všechny děti napekli palačinky, a tak jsme udělali pomyslnou sladkou tečku za vydařeným příměstským táborem. Od 1. září se budeme s Čolky tradičně setkávat každou středu, mladší děti od 15 do 16 hodin, starší od 16 do 17 hodin.

Tak Čolci, ahoj v září! 😊

Markéta Poláčková a Markéta Pavlová, vedoucí oddílu

DUHA ČOLCI ČERNČICE – LETNÍ KEMP

V létě jsme se na základě výzvy z MŠMT připojili k více jak 400 organizacím a školám v ČR a připravili v Černčicích pro děti od 2. do 6. srpna letní příměstský tábor. Hlavním úkolem bylo vynahradit dětem čas strávený mimo školu v důsledku pandemie, pomoci jim s učením a zlepšit sociální vztahy. Jako zázemí nám posloužila přírodní zahrada a naše klubovna. Potrénovali jsme učení ze školy, četli, malovali, plstili z vlny, vyráběli ze dřeva, květin, kamínků a sádry, pozorovali přírodu, dělali pokusy, cestovali autobusem, na kole i pěšky, jezdili na koni i na člunu po řece, procházeli Josefovskou džunglí a po tmě s lucernami i Josefovské podzemí. Celý týden byl nabitý zážitky a moc jsme si ho užili.

Dotace na letní kempy obstaral pro pobočné spolky náš hlavní spolek DUHA v Praze, díky němu byl celý kemp pro děti zdarma. Jsme za jejich práci a za příležitost kemp v Černčicích uspořádat, moc vděční.

Poděkování patří všem, kteří nám pomohli pro děti vytvořit pohodové prostředí. Moc děkujeme dobrovolníkům za pomoc v kuchyni, za pečení palačinek, maminkám za bábovky, perníky, svačinku ve mlýně, a dokonce i za duhový dort! Také za sezónní ovoce a zeleninu ze zahrádek. Dobrovolným hasičům Ondrovi Černému a Pavlovi Novákovi děkujeme za ukázku techniky a napínavý požární zásah, na který budeme ještě dlouho vzpomínat. V neposlední řadě patří velké díky vedoucí Markétě Pavlové a dobrovolníkům Lukáši Smutnému a Jirkovi Vašíčkovi, se kterými jsme společně pro děti letní kemp připravili. Děkujeme firmě Deva Nutrition a.s. za sponzorský dar v podobě přesnídávek. Celý týden se obešel bez úrazů či zranění, a tak budeme v dobrém vzpomínat na nevšední zážitky letošního léta v partě bezva kluků a holek.

„Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Markéta Poláčková, vedoucí oddílu

Výstava fotografií Jiřího Víta – Podmanivá příroda

Po letech, kdy pan Jiří Vít vystavuje své fotografie po celém našem kraji, jsme se konečně dočkali a výstava se uskutečnila i u nás v Černčicích. Proběhla v červnu a červenci v prostorách bývalé slepičárny. Tématicky výstava velkoformátových fotografií ze života mravenců, motýlů, vážek, ale i působivé záběry vodních hladin, vhodně navazovala na prostředí přírodní zahrady, která budovu obklopuje. Zájem místních ale i přespolních návštěvníků byl obdivuhodný. Aranžmá výstavy připravila paní Ivana Poláčková, průběžně během letních měsíců se obměňovala i květinová výzdoba. Komu výstava přeci jen utekla, nemusí smutnit, od září bude k vidění v nedalekém Josefově.

Markéta Poláčková

Výsadba stromořadí v rámci projektu „Sázej stromky pro potomky“

„Zasaď strom, a i když nemůžeš ani tušit, kdo bude jednou tancovat v jeho stínu, pomni, člověče, že tví předkové pro tebe také sázeli, aniž tě znali.“

Krásné přísloví znovu probouzí představu stromu, který je spjat s domovem, s jeho obyvateli, i s jejich osudem.V tomto duchu vznikl název projektu výsadby v Černčicích „Sázej stromky pro potomky“, který se zaměřil na oživení krajiny výsadbou starých odrůd ovocných stromů a původních keřů podél polní cesty, která přímo vybízí k procházkám. Doposud však podél ní nerostl jediný strom ani keř. To se změnilo na podzim roku 2020, kdy přes 30 místních rodin, navzdory ztíženým podmínkám, vysázelo během dvou víkendů stromořadí podél cesty s pomístním jménem „Zádušní“ a „Na farách“. Vzhledem k nouzovému stavu bylo nutno vytvořit i organizační plán, aby jednotliví dobrovolníci přicházeli postupně pouze v rámci rodin. I když organizace byla náročná, bylo příjemné a velmi povzbuzující v průběhu dní vidět pracovat rodiny s malými dětmi, nadšené jednotlivce i zdatné seniory, kteří přišli s radostí pomáhat.

Stromořadí pro budoucí generace má za cíl vrátit se k našim kořenům. Původní odrůdy ovocných stromů nabízejí širokou škálu využití a zpracování jejich plodů, které jsou odolnější vůči chorobám. Původní keře dříve rostly na každé mezi. Navíc nejenom, že na jaře krásně kvetou a na podzim nám dávají pěkné plody, jsou také útočištěm i potravou pro ptactvo a drobnou zvěř. Jsou významné i pro všelijaká hmyzí stvoření, například krušiny a řešetláky jsou živnou rostlinou pro žluťásky.

Celkový rozpočet projektu byl 39 271 Kč, přičemž Nadace ČEZ přispěla na jeho realizaci dotací ve výši 34 770 Kč. Náklady obsahovaly nákup dřevin, latí, oplocení a pomocného materiálu. Ostatní přípravné práce jako byl sběr kamenů, vyměření umístění stromků a keřů, zemní práce včetně urovnání terénu, vykopání děr, dovoz zeminy a kompostu, následné vysázení stromků a keřů, oplocení, zálivka a vysetí květnaté louky, obstarali nadšení dobrovolníci. Ač je to k neuvěření, společně se zasloužili o to, že výsadba 51 stromů a 160 keřů přišla obecní rozpočet na pouhých 4 501 Kč.

Duší a hybnou silou celého projektu byly dvě maminky na rodičovské dovolené. Bc Vlasta Kobulská, povoláním sociální pracovnice, která pomáhá nevidomým a slabozrakým a Mgr. Markéta Poláčková, učitelka, která předsedá i dvěma místním spolkům. Obě spojuje nadšení pro přírodní zahrady a zájem o staré ovocné odrůdy. 

Co jsme všechno vysázeli? Staré odrůdy jabloní (Česká pochoutka, Sudetská reneta, Matčino, Malinové holovouské, Řehtáč soudkovitý, Studničné, Smiřické vzácné, Košíkové, Panenské, Grávštýnské, Parména zlatá, Míšeň jaroměřská), staré odrůdy třešní (Kaštánka, Karešova, Kordia), švestky (Nancyská mirabelka, Brýrská, Stanley, Veeblu, Top-hit, Čačanská leipotica), jeřáby (Moravský sladkoplodý) a původní keře: bez černý, růže vinná, růže bedrníkolistá, zimolez obecný, ptačí zob, kalina obecná, dřín obecný, vrba jíva, hloh obecný, řešetlák počistivý, krušina olšová, svída krvavá, trnka obecná.

„Srdečně děkujeme malým i velkým pomocníkům, kteří svým aktivním přístupem ukázali, že jim záleží na prostředí, v němž žijí.“

Poděkování:

Nadace ČEZ, Spolek přátel Černčic, Zemní práce Poláček, obec Černčice, DUHA Čolci Černčice

                                                                        

Mgr. Markéta Poláčková, Bc. Vlasta Kobulská